Án gian mai điểu sơn son

  • Tên gọi: Án gian mai điểu sơn son
  • Loại đồ thờ: Bàn thờ
  • Chất liệu: gỗ mít hoặc gỗ gụ
  • Kích thước: theo yêu cầu